Onderzoeksmethoden

Marktonderzoek kan worden uitgevoerd door middel van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een onderzoek waarbij u achterliggende meningen en informatie van uw respondenten kunt achterhalen. Kwantitatief onderzoek is juist meer gericht op statistische gegevens. U krijgt cijfermatige en percentuele resultaten.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode waarbij u door middel van bijvoorbeeld een groepsdiscussie of diepte interview diepgaande informatie van uw achterban krijgt. Kwalitatief onderzoek gaat in op de wensen, behoeften en meningen van uw klanten of achterban.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatief onderzoek kunt u uit laten voeren door middel van de volgende onderzoeksmethoden:

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij aan een grote steekproef een aantal vragen worden gesteld. Uit deze enquête komen cijfermatige resultaten waarmee we uw vragen of probleemstukken kunnen beantwoorden.

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden voor een kwantitatief onderzoek zijn:

Overige onderzoeksmethoden

Naast kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden, zijn er nog een aantal interessante onderzoeksmethoden die Quelsa hanteert. Voorbeelden hiervan zijn:

Copyright 2019 Quelsa