Kwalitatief onderzoek

Er zijn 2 soorten onderzoek: kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Wat is het verschil tussen deze 2 onderzoeksmethoden? Wat zijn de voordelen van kwalitatief onderzoek? Wat is kwalitatief onderzoek? Wij geven je tips en informatie over deze onderzoeksvorm. Wil je zelf graag een onderzoek laten uitvoeren? Dat kan! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact     Gratis Intakegesprek

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek geeft diepgaande informatie van respondenten. We gaan in op achterliggende gedachten, meningen, behoeften en motivaties van de respondenten. Zo kom je veel meer te weten over de doelgroep of achterban. Door middel van diepte-interviews en focusgroepen stellen wij vragen aan de klanten zodat je precies te weten komt wat je daadwerkelijk wilt weten. Kwalitatief onderzoek kan gebruikt worden om nieuwe ideeën te toetsen bij de doelgroep. Wat vindt de achterban belangrijk? Hebben zij aanvullingen voor jouw theorie? Kwalitatief onderzoek geeft je informatie over achterliggende overtuigingen en meningen van mensen.

Verschil kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Het grote verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dat bij kwantitatief onderzoek je statistische resultaten krijgt. Terwijl bij kwalitatief onderzoek krijg je een duidelijk beeld wat er leeft onder de respondenten. Je krijgt meer het verhaal achter de statistieken te horen. Kwantitatief onderzoek toetst gegevens, kijkt of het waar is wat er van te voren verondersteld werd. Bij kwalitatief onderzoek zoeken we naar onderbouwing, aanvullingen, toepassingen of juist negatieve reacties op je nieuwe product, dienst of gedachten.

Steekproef

Een ander verschil tussen kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek zit tevens in de steekproef. Bij kwantitatief onderzoek wordt een veel grotere steekproef gebruikt. Dit in tegenstelling tot kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt een relatief kleinere steekproef gebruikt. Bij deze kleine steekproef kunnen we goed de achterliggende motivaties van de respondenten achterhalen. We zorgen er altijd voor dat een onderzoek betrouwbaar en valide is.

Bent u benieuwd naar de onderzoeken van Quelsa? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Soorten en methoden

Kwalitatief onderzoek voeren we bij Quelsa op verschillende manieren uit. De meest gebruikte vormen van kwalitatief onderzoek zijn:

Diepte interview

Diepte interviews zijn interviews met individuen waarbij we diep kunnen ingaan op een bepaald thema of onderwerp. Vooraf stellen we in overleg een aantal vragen op. Het grote voordeel aan een diepte interview is dat we hier flink op kunnen doorvragen. Totdat we precies begrijpen wat de respondent bedoelt en we precies hebben achterhaalt wat je te weten wilde komen. Een diepte interview kan overal plaatsvinden. Wil je graag dat de diepte interviews bij de mensen thuis plaatsvinden zodat ze zich erg op hun gemak voelen? Dat kan. Wil je juist een formelere setting? Ook dat is mogelijk.

Focusgroep / Groepsdiscussie

Een focusgroep of groepsdiscussie is een groepsgesprek waarbij de geïnterviewden op elkaar kunnen reageren. Een groot voordeel hieraan is dat ze geïnspireerd door elkaar kunnen worden en aan de hand van elkaars antwoorden weer tot nieuwe inzichten kunnen komen. De gespreksleider heeft zo min mogelijk invloed op het gesprek en laat de focusgroep zelf hun werk doen. Uiteraard heeft de gespreksleider van te voren een aantal vragen opgesteld, maar hij laat het gesprek altijd doorgaan. Doordat hij het gesprek zijn werk laat doen, maken we gebruik van de sociale processen die gaande zijn tijdens de discussie.

Resultaten

Als het onderzoek voor je is uitgevoerd, ontvang je van ons een rapport met duidelijke resultaten en handvatten waar je mee aan de slag kunt. In dit rapport vind je onder andere interessante citaten die tijdens de interviews of groepsdiscussies hebben plaats gevonden.

Voordelen kwalitatief onderzoek

Wat zijn voordelen van kwalitatief onderzoek?

  • Wij zijn echt in gesprek met je doelgroep. Dit geeft ons de mogelijkheid om door te vragen. Zo komen we extra informatie te weten, waar we hoogstwaarschijnlijk met een enquête niet achter komen.
  • Je kunt als opdrachtgever meekijken als je dat interessant vindt. Dit kan live in een andere ruimte, maar we kunnen het gesprek ook opnemen zodat je het later terug kunt kijken. Je komt op deze manier meer te weten over wat er leeft tijdens het interview.
  • Wij kunnen onze vragen en vraagstelling bijsturen na eerdere interviews en focusgroepen in hetzelfde onderzoek. Als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaalde methodiek niet zo goed blijkt te werken, passen we dit in het volgende interview direct aan. Dit komt je onderzoek en je resultaten ten goede!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een kwalitatief onderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op of meld je aan voor een gratis intakegesprek.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa