Diepte interview

Een diepte interview is een onderzoeksmethode die veel wordt toegepast in een kwalitatief onderzoek. Tijdens een diepte interview komt de interviewer meer te weten over de respondent. Er komt naar voren wat de opvattingen, mening en gedachten van de geïnterviewde zijn.

Contact

Wat is een diepte interview

Een diepte interview wordt gedaan wanneer de opdrachtgever achterliggende informatie van zijn achterban of doelgroep wilt weten. Door middel van een topiclijst of vragenlijst worden er een aantal onderwerpen besproken. Onderwerpen die de opdrachtgever graag te weten wilt komen. De volgorde van de onderwerpen en de exacte vraagstelling kunnen verschillen. Dit wordt niet van te voren vast gelegd, zodat de respondent vrij kan antwoorden en de interviewer juist weer door kan vragen. De onderwerpenlijst dient vooral zodat de interviewer er zeker van is dat alle onderwerpen aan bod komen.

Diepte interview technieken

Een diepte interview kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er zijn een aantal technieken die veel voorkomen. Zodat er zoveel mogelijk informatie uit de geïnterviewde en dus uit de doelgroep van de opdrachtgever gehaald kan worden.

  • Stiltes laten vallen. Vaak houdt een interviewer bewust een aantal seconden zijn mond. Dit zorgt ervoor dat de respondent sneller geneigd is om weer iets te zeggen.
  • De interviewer kan de houding van de geïnterviewde overnemen. Stel de respondent zit met zijn benen over elkaar, dan is het voor de interviewer slim om dat geleidelijk over te nemen. Op deze manier voelt de geïnterviewde zich snel vertrouwd en op zijn gemak.

Voordelen diepte interview

Wat zijn voordelen van een diepte interview? Waarom kan een kwalitatief interview voor jou als opdrachtgever interessant zijn?

  • De daadwerkelijke vragen en methode van vragen kan in de loop van het onderzoek geoptimaliseerd en bijgestuurd worden.
  • Je kunt als opdrachtgever meekijken tijdens het interview. Dit kan door plaats te nemen in een ruimte naast de ruimte waar het interview gehouden wordt, of door het gesprek op te nemen en later terug te kijken.
  • De interviewer heeft tijdens het gesprek ruim de mogelijkheid om door te vragen. Zo komen we veel te weten wat in eerste instantie misschien niet geheel duidelijk was.

Locaties

Een diepte interview kan in principe overal plaatsvinden. Bij de respondent thuis, hierdoor wordt er een thuis gevoel gecreëerd. Bij de respondent op zijn of haar werk. Op het kantoor van de opdrachtgever. En tevens is het mogelijk om het interview uit te voeren op neutraal terrein.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van diepte interviews voor jouw bedrijf of organisatie? Vraag vrijblijvend meer informatie aan, wij helpen je graag!

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa