Productonderzoek

Wanneer je een nieuw product op de markt wilt brengen of een bestaand product wilt verbeteren, is het goed om productonderzoek te doen. Door middel van een productonderzoek kom je erachter hoe de doelgroep denkt, wat hun ideeën zijn. Hierbij kan je denken aan het te ontwerpen product, maar ook aan de prijs die zij willen betalen, het verpakkingsmateriaal en ook een smaaktest. Zoals je ziet, een productonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, omdat een product ook uit meerdere aspecten bestaat.

Contact

Wat is productonderzoek?

Met productonderzoek krijg je inzichtelijk hoe de doelgroep tegen jouw ideeën voor een product aankijkt, hoe je risico’s kunt verkleinen en waar je verbeteringen kunt aanbrengen. We kunnen ons daarbij zowel richten op emotionele als technische aspecten van het product. Het grote voordeel van productonderzoek is dat je duidelijker voor ogen krijgt hoe je het product zo kunt samenstellen dat het goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Bij productonderzoek kunnen we naar verschillende onderdelen kijken, zoals positionering, prijs, uiterlijk, kwaliteit, imago, verpakking en merknaam.

Verschillende testen

Om te achterhalen hoe de doelgroep over het product denkt, bestaan er verschillende testen:

  • Producttest. Bij deze test geven mensen aan wat ze van het product vinden. Consumenten beoordelen het product op basis van inhoudelijke kenmerken, zowel technisch als cognitief.
  • Prijsmeter. Prijs is een belangrijk aspect voor hoe consumenten een product beoordelen. Met de prijsmeter kijk je wat de beste prijs is voor het product. Als je dieper wilt ingaan op het bepalen van de juiste prijs voor je product, dan kan je er ook voor kiezen om prijsonderzoek uit te laten voeren.
  • Verpakkingstest. Consumenten hechten over het algemeen veel waarde aan goede en mooie verpakkingen. Met de verpakkingstest kom je erachter wat de beste verpakking is voor je product.
  • Smaaktest. Een smaaktest maakt duidelijk of er verbeteringen kunnen worden aangebracht in de smaak van het product.

Onderzoeksmethoden

Bovenstaande testen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bij bestaande producten kan je testen uitvoeren onder de gebruikers zelf. Bij nieuwe producten is het echter aan te raden om in de natuurlijke omgeving van de respondent te testen, het liefst voor langere tijd. Op deze manier is de productbeoordeling zo objectief mogelijk. Daarnaast is het ook mogelijk om (straat)interviews en groepsgesprekken in te zetten en kunnen mensen ter plekke producten testen.

Contact  Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa