Wervingsproces evaluatie

De Wervingsproces Evaluatie van Quelsa geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe verbeter ik mijn wervingsmethode om de juiste sollicitanten aan te trekken?
 • Welke wervingskanalen en -activiteiten resulteren in de best gekwalificeerde kandidaten?
 • Hoe identificeer ik mijn sterke punten en voordelen als “ideale werkgever”?
 • Hoe stroomlijn en vereenvoudig ik het screeningsproces?
 • Hoe voer ik een eerlijke en grondige sollicitatieprocedure uit?
 • Hoe identificeer en reserveer ik kandidaten met potentie voor andere functies?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden in combinatie met Quelsa? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan je graag te woord.

Contact     Gratis Intakegesprek

Wervingsproces & wervingsmethoden evalueren

Met behulp van Quelsa Wervingsproces Evaluatie kan je de werving en selectie procedures op effectieve en efficiënte wijze opzetten. Met Quelsa kan je de juiste mensen werven door op slimme en eenvoudige wijze doelgerichte informatie in te zamelen. Hiermee kan je:

 • Op kosteneffectieve wijze prioriteiten en doelen stellen voor de wervingsactiviteiten.
 • Centrale criteria voor werknemers beter en scherper communiceren.
 • Het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten.
 • Inzicht krijgen in de verschillende verwachtingen van kandidaten.
 • Ervoor zorgen dat alle kandidaten het wervingsproces als professioneel ervaren.
 • Het imago en de reputatie van jouw bedrijf versterken.
 • Een kweekvijver van gekwalificeerde en geïnteresseerde potentiële medewerkers opbouwen.
 • De gegevens van deelnemers hergebruiken voor toekomstige trainingsevaluaties.
 • Eventuele wijzigingen in het programma communiceren en herbevestigen.

Onderzoeksbureau Quelsa

Quelsa is een veelzijdig onderzoeksbureau. dat wil zeggen dat we jou op heel veel gebieden kunnen ondersteunen met het verwerven van kennis over je markt, personeel, producten of diensten.

Quelsa levert effectief onderzoek. Dat is een kwestie van inleven in de vraagstelling van de opdrachtgever. We formuleren wat de aanleiding en de doelstelling van het marktonderzoek is en vertalen dat in een onderzoeksplan en een vragenlijst of enquête. Vervolgens wordt het overige werk uitgevoerd en kunnen wij de resultaten verwerken in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Er vindt een onderbouwing plaats op basis van gedegen onderzoek en een gefundeerde analyse van de resultaten vanuit de vraagstelling en de doelstellingen van de opdrachtgever. Gericht dus op resultaat. Op basis van onze brede expertise kunnen we je altijd de meest effectieve onderzoeksmethoden aanbevelen.

Quelsa Wervingsproces Evaluatie

Doelen stellen

Op kosteneffectieve wijze prioriteiten en doelen stellen voor uw wervingsactiviteiten

Door het wervingsproces te evalueren krijg je inzicht in hoe en waarom sollicitanten voor jouw organisatie kiezen. Je ontdekt welke communicatiekanalen de meeste gekwalificeerde sollicitanten opleveren. Hierdoor kan je je geld en middelen inzetten in de activiteiten en wervingskanalen met het hoogste rendement op investeringen (R.O.I.).

Beter communiceren

Centrale criteria voor werknemers beter en scherper communiceren

Door sollicitanten te vragen om het wervingsproces te evalueren krijg je inzicht in de belangrijkste factoren en voordelen die ertoe hebben geleid dat zij op de baan hebben gesolliciteerd. Hierdoor kan je de functiebeschrijvingen verbeteren en verfijnen om de juiste kandidaten te trekken.

Aantal

Het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten

Door informatie in te zamelen over de wervingsactiviteiten die de meeste gekwalificeerde kandidaten opleveren kan je de communicatie beter toespitsen en het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten.

Verwachtingen

Inzicht krijgen in de verschillende verwachtingen van kandidaten

Door feedback te vragen van de kandidaten tijdens het wervingsproces krijg je beter inzicht in de verschillende verwachtingen van sollicitanten en kan je organisatie doelgerichter communiceren, optreden en beslissingen nemen.

Professionaliteit

Ervoor zorgen dat alle kandidaten het wervingsproces als professioneel ervaren

Dankzij een evaluatie van het wervingsproces kan je de juiste maatregelen treffen waardoor alle kandidaten zich professioneel behandeld voelen. Daarnaast toon je oprechte belangstelling als je alle kandidaten eerlijk en zorgvuldig behandelt.

Imago

Het imago en de reputatie van je bedrijf versterken

Door de sollicitanten en kandidaten naar hun mening te vragen kom je professioneel over. Je toont oprechte betrokkenheid en belangstelling door je open op te stellen en de sollicitanten en kandidaten de kans te geven om hun mening te geven.

Kweekvijver

Een kweekvijver van gekwalificeerde en geïnteresseerde potentiële medewerkers opbouwen

Sommige kandidaten kunnen geschikt zijn voor andere functies. Door het wervingsproces te evalueren kan je potentiële kandidaten voor toekomstige of alternatieve functies identificeren en op die manier veel tijd en geld besparen.

Heb je interesse in de mogelijkheid om de werving en selectie procedures te verbeteren? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa