Competentieonderzoek op maat

Heeft jouw organisatie genoeg in huis om de bedrijfsplannen te realiseren? Welke competenties moet je ontwikkelen om de bedrijfsdoelstellingen te halen? En kan je kosten besparen door het personeel efficiënter in te zetten? Als het om personeel gaat, dan wil je beslissingen nemen op basis van feiten. Wat je vragen ook zijn, met een competentieonderzoek van Quelsa krijg je de antwoorden die je nodig hebt.

Contact Gratis Intakegesprek

Waarom een competentieonderzoek?

Een competentiemeting van Quelsa geeft je inzicht in alle vaardigheden die binnen de organisatie aanwezig zijn en hoe deze zijn verdeeld over het personeel. Door de huidige competenties te vergelijken met de bedrijfsplannen ontdek je welke kennis en vaardigheden nog ontbreken binnen de organisatie. De competenties die ontbreken kan je vertalen naar een trainingsaanbod of naar nieuwe vacatures.

Het onderzoek laat verder zien hoe je de prestaties van de organisatie kunt verbeteren. En of je mogelijk kosten kunt besparen. De kwalificaties van de medewerkers zijn bepalend voor de tijd en moeite die het kost om werkzaamheden uit te voeren. De resultaten helpen om de juiste medewerkers in te zetten voor de juiste taken. Hierdoor bereik je betere resultaten in kortere tijd.

Quelsa kan deze competenties meten. Wil je weten of een competentieonderzoek nuttig is in jouw situatie? Neem dan contact op voor een gratis intakegesprek.

Persoonlijke ontwikkeling van uw personeel

Het competentieonderzoek laat zien wat de vaardigheden en de ambities zijn van het personeel. Hiermee kan je een trainings- en ontwikkelingsaanbod opstellen voor specifieke medewerkers. Door relevante trainingen aan de juiste mensen aan te bieden, verhoog je de vakbekwaamheid én de tevredenheid van het personeel.

Competenties meten bij nieuwe kandidaten

Ook bij het selecteren van nieuwe kandidaten kan een competentieonderzoek meer houvast geven bij het nemen van een selectiebeslissing. Je krijgt inzicht in de kennis, vaardigheden en de sterke en zwakke kanten van een kandidaat. Zo kan je beoordelen of de kandidaat wel of niet geschikt is voor de betreffende functie.

Competentieonderzoek bij reorganisaties

Als de organisatie moet reorganiseren of inkrimpen is het cruciaal om te weten welke medewerkers je moet behouden en welke je moet ontslaan. Met het competentieonderzoek ben je beter in staat om dit soort lastige beslissingen te nemen op grond van feiten in plaats van gevoelens.

Hoe werkt een competentieonderzoek op maat?

Elke competentiemeting van Quelsa begint bij de specifieke situatie van de opdrachtgever. Samen formuleren we de aanleiding en de doelstelling van het competentieonderzoek. Deze vertalen we vervolgens naar een onderzoeksplan en een vragenlijst.

Wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld door je medewerkers, worden alle antwoorden door ons geanalyseerd en verwerkt. Je ontvangt de resultaten in een rapportage, samen met concrete aanbevelingen voor de organisatie.

Onderzoeksbureau Quelsa

Onderzoek zit in onze genen. Wij helpen organisaties om kennis te verwerven over hun klanten, markt en personeel. Hierbij passen we de laatste onderzoeksmethodes toe. Wil je kennismaken? Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek.

Contact Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa