Panelonderzoek

Wil je met met enige regelmaat je doelgroep een vragenlijst voorleggen? Dan kan je er voor kiezen om gebruik te maken van panelonderzoek. Maar wat is panelonderzoek precies? Wat zijn de voordelen en hoe zetten wij dat voor je in? Wij geven je informatie over deze onderzoeksvorm. Wil je graag weten wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van panelonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Gratis Intakegesprek

Wat is panelonderzoek?

Bij een panelonderzoek kunnen leden van een panelgroep hun mening geven over bijvoorbeeld een idee, product of dienst. Mensen kunnen zich zelf aanmelden voor een panelonderzoek. Daarnaast maakt een panelonderzoek het voor leden mogelijk om aan meerdere onderzoeken mee te doen.

Methoden

Quelsa kan een panelonderzoek op verschillende manieren inzetten. Lees hieronder welke methodes we kunnen toepassen.

Burgerpanels

Meerdere gemeenten maken gebruik van burgerpanels. Ze gebruiken deze panels om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid. Een burgerpanel meet op een betrouwbare manier hoe burgers over dit beleid denken. Het panel bestaat uit 12 tot 24 willekeurig geselecteerde burgers. De gemeente gebruikt de informatie die de burgers verstrekken als input voor beleidsbeslissingen.

Online panels

Het internet is een veel gebruikt middel bij kwantitatief onderzoek. Echter, bij kwantitatief onderzoek heb je vaak een lijst met e-mailadressen nodig van de mensen binnen je doelgroep om onderzoek te kunnen. Heb je deze niet? Dan kan een online panel uitkomst bieden. Per onderzoek bekijken we voor welke panelleden het onderzoek relevant is. Als we nieuwe panelleden moeten uitnodigen, dan bekijken vooraf voor wie de uitnodiging geschikt is.

Offline panels

Panelonderzoek kunnen we ook offline toepassen. Een voorbeeld van offline panelonderzoek is een groepsdiscussie. Een groep mensen komt dan bij elkaar om te praten over een bepaald onderwerp. Van tevoren hebben ze toestemming gegeven om mee te doen aan het onderzoek.

Voordelen panelonderzoek

Panelonderzoek heeft een aantal voordelen.

  • Een panel is voor langere tijd beschikbaar. Hierdoor kunnen we met een panelonderzoek gemakkelijker trends monitoren.
  • Je heeft de mogelijkheid om gedetailleerde informatie te verzamelen.
  • Je hoeft niet voor elke nieuw onderzoek een steekproef te trekken.
  • Je kunt een panel heel gericht samenstellen, zodat het onderzoek representatief is.

Nadelen panelonderzoek

Tegenover de voordelen staan echter ook een aantal nadelen.

  • Panelleden zijn niet verplicht om mee te doen. Dus ook al is de benaderde groep groot genoeg voor een representatief onderzoek, houd altijd rekening met selectieve uitval.
  • De samenstelling van de panelgroep moet soms per onderzoek (iets) worden aangepast.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van panelonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Contact  Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa