Management evaluatie

Een organisatie hangt voor een groot gedeelte af van de managers, management ontwikkeling is daarom erg belangrijk. Met een management evaluatie krijg je inzicht in de prestaties en capaciteiten van de managers en kan je het maximale uit het managementteam halen. Quelsa biedt ondersteuning bij een management evaluatie en kijkt samen met jou naar de vele mogelijkheden die er zijn als het gaat om management ontwikkeling.

Verbeter uw managers!

management ontwikkelingMet een Quelsa management evaluatie krijg je antwoord op vragen op het gebied van management ontwikkeling:

  • Hoe zorg ik ervoor dat managers zich bewust zijn van hun eigen prestaties en capaciteiten?
  • Hoe identificeer ik de verbeterpunten voor de persoonlijke ontwikkeling van mijn managers?
  • Hoe geef ik medewerkers de gelegenheid om informatie te geven aan hun manager?
  • Hoe zorg ik ervoor dat managers op één lijn zitten met de visie en waarden van de organisatie?
  • Hoe meet ik het vermogen van mijn managers om hun medewerkers te motiveren?

Als de vragen zijn beantwoord kan je samen met Quelsa de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie vormgeven en zo werken aan de ontwikkeling van het management.

Informatie aanvragen Gratis Intakegesprek

Management ontwikkeling

Een goed managementteam is belangrijk voor een organisatie. Het is essentieel voor het behalen van organisatiedoelen en je kunt via het team de gewenste cultuur uitdragen. Met Quelsa kan je het maximale uit het managementteam halen door op slimme en eenvoudige wijze gerichte informatie in te zamelen voor management ontwikkeling. Hiermee kan je:

  • Inzicht krijgen in de algehele prestaties van de managers
  • Iedere manager inzicht geven in zijn/haar capaciteiten
  • Investeren in de juiste methodes voor competentieontwikkeling
  • Het managementteam op één lijn brengen
  • Informatie inzamelen van medewerkers over hun manager

Werkwijze Quelsa

Quelsa is een veelzijdig onderzoeksbureau, dat wil zeggen dat we je op heel veel gebieden kunnen ondersteunen met het verwerven van kennis over jouw markt, producten en/of diensten. Quelsa levert effectief onderzoek. Dat is een kwestie van inleven in de vraagstelling van de opdrachtgever. We formuleren wat de aanleiding en de doelstelling van het marktonderzoek is en vertalen dat in een onderzoeksplan en een vragenlijst of enquête. Vervolgens wordt het overige werk uitgevoerd en kunnen wij de resultaten verwerken in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Er vindt een onderbouwing plaats op basis van gedegen onderzoek en een gefundeerde analyse van de resultaten vanuit de vraagstelling en de doelstellingen van de opdrachtgever. Gericht dus op resultaat. Op basis van onze brede expertise kunnen we je altijd de meest effectieve onderzoeksmethoden aanbevelen.

Quelsa management evaluatie en management ontwikkeling

Inzicht

Geeft je inzicht in de algehele prestaties van de managers

Door de managers te evalueren krijg je inzicht in de algehele management vaardigheden binnen de organisatie. Op basis daarvan kan je de benodigde maatregelen treffen voor management ontwikkeling.

Capaciteiten

Iedere manager inzicht geven in zijn/haar capaciteiten

Met Quelsa kan je informatie inzamelen waarmee je iedere manager inzicht kunt geven in zijn/haar capaciteiten en verbetergebieden. Aan de hand hiervan kan je aan de slag met management ontwikkeling.

Investeren

Investeren in de juiste methodes voor competentieontwikkeling

Met behulp van managementevaluaties identificeert je verbetergebieden en persoonlijke verbeterpunten van iedere manager. Op deze wijze kan je het geld en middelen inzetten om de juiste competenties te ontwikkelen die nodig zijn om de managementvaardigheden te vergroten.

Op één lijn

Het managementteam op één lijn brengen

Door informatie in te zamelen van medewerkers krijg je een beeld van de manier waarop de waarden en strategische doelen van de organisatie worden ervaren. Hiermee kan je eventuele problemen aan het licht brengen en de benodigde maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft de strategie van de organisatie.

Medewerkers

Informatie inzamelen van medewerkers over hun manager

Door de medewerkers naar hun mening te vragen over hun naaste leidinggevende krijg je een beeld van hun ideeën en gedachten. Een dergelijke evaluatie omvat meestal vragen over communicatie, coördinatie, inroostering, planning, uitvoering, follow-up, eerlijkheid, competenties en leidinggevende vaardigheden. Door een vervolgdialoog aan te gaan met geselecteerde respondenten kan je een dieper inzicht krijgen in eventuele kwesties die er spelen.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa