Onderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

De laatste jaren heeft de markt erkend dat de klanttevredenheid een belangrijk onderdeel is van het succes van een organisatie, immers is het werven van nieuwe klanten duurder dan het in stand houden van het huidige klantenbestand.

Meer informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het belang van tevreden klanten is inmiddels bekend binnen de zakenwereld. Echter wordt de waarde van tevreden en loyale medewerkers onderschat. Onderzoek wijst uit dat er een sterk verband is tussen de klant- en de medewerkerstevredenheid van een organisatie.

Meer informatie

Naamsbekendheidonderzoek

Jouw medewerkers en organisatie werken hard om een plek op de bestaande markt te veroveren of om nieuwe markten te betreden. Om dit te ondersteunen heeft de organisatie diverse communicatie en/of promotie richting jouw doelgroepen. Maar hoe effectief is deze communicatie en/of promotie?

Meer informatie

Imago onderzoek

Het imago is het beeld dat de doelgroepen op een bepaald moment van jouw organisatie hebben. Het imago komt tot stand door diverse factoren, bijvoorbeeld het kopen of nuttigen van jouw producten en interactie met je medewerkers of de fysieke identiteit van de organisatie.

Meer informatie

Behoefteonderzoek

Information is key, als organisatie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de behoeftes van jouw doelgroepen en de laatste ontwikkelingen binnen de branche. Met deze informatie is jouw organisatie in staat om de concurrenten een stap voor te blijven, het aanbod beter af te stemmen op de behoeftes van je klanten en jouw organisatie eventueel te herpositioneren op de markt.

Meer informatie

Mystery shopping onderzoek

Jouw klanten hebben op diverse manieren contact met de organisatie, bijvoorbeeld in winkels, telefonisch via de klantenservice of op social media. Om de kwaliteit van deze contactmomenten te meten en vervolgens te verbeteren en waarborgen is onafhankelijk, persoonlijk contact belangrijk.

Meer informatie

Database verrijking

Je organisatie werkt al enige tijd met een CRM-systeem, echter zie je door de hoeveelheid informatie soms door de bomen het bos niet meer. Je hebt diverse doelgroepen maar het is niet helder met wie je contact op moet nemen?

Meer informatie

Campagne effectmeting

Om je klanten te informeren over jouw organisatie heb je diverse marketing campagnes lopen of jouw organisatie startte onlangs een campagne voor een nieuw product. Deze campagnes vragen veel van de marketingafdeling en het budget.

Meer informatie

Copyright 2024 Quelsa