Strategie en beleid

quelsa-visieDoelgroepbepaling & Segmentatie

Een product of dienst in de markt brengen, is altijd een spannende aangelegenheid. Het is verstandig om te bepalen wie de doelgroep is, omdat een product of dienst meestal niet voor iedereen is bedacht. Meestal kan je deze doelgroep ook nog opsplitsen in meerdere subdoelgroepen of segmenten, zodat je nog specifieker kunt communiceren naar en met je markt. Deze segmenten bestaan uit klanten die belangrijke aspecten met elkaar gemeen hebben, waardoor deze als groep te benaderen zijn.

Contact

Hoe doen wij dat?

Quelsa werkt samen met de opdrachtgever aan een onderzoeksopzet. Een segmentatietraject begint met een kwalitatief onderzoek om te kunnen bepalen wat de beleving van de klanten of prospects is en een beeld te kunnen krijgen wat de onderscheidende en relevante kenmerken zijn van mogelijke segmenten. Deze kenmerken worden verwerkt in een vragenlijst die verspreid wordt onder de groep klanten of prospects.

Wat levert het u op?

Quelsa analyseert de uitkomsten en maakt hiervan een relevante segmentering. Hierbij worden de doelstellingen van de opdrachtgever altijd in acht genomen. Segmenteren wordt dus altijd gebaseerd op de opdrachtgever, waardoor er een passend en uniek model vormt dat past bij het bedrijf.

Profilering & Dataverrijking

Steekproeven zijn een belangrijke vorm van marktonderzoek. Een representatief deel van de gehele populatie beantwoorden de enquêtes. Dit betekent niet dat dit alles is wat er gedaan moet worden. Er kan door middel van de steekproef een segmentatie bloot komen te liggen. Dan kan het belangrijk zijn om erachter te komen tot welk segment de mensen behoren die niet meededen aan de steekproef. Daarvoor gebruiken wij dataverrijking. Door middel van achtergrondkenmerken en respons van de respondenten kan de rest van bijvoorbeeld het klantenbestand worden aangevuld.

Draagvlak

Draagvlak is een belangrijke afweging voor het beleid van een organisatie. Onvoldoende draagvlak kan ervoor zorgen dat beleid uiteindelijk niet plaats zal vinden. Aangezien dit een enorm financieel risico met zich meebrengt, is het verstandig om zowel voor, tijdens en na de invoering van een beleid te peilen hoe de publieke opinie luidt.

Draagvlak bestaat echter niet alleen simpel uit ‘voor’ of ’tegen’. Het is een complexe samenstelling van kennis, houding, gedrag, imago en beïnvloeding. Quelsa gebruikt een instrument waarmee organisaties het draagvlak voor hun beleid kunnen monitoren onder de betrokken doelgroepen. Tevens kan het effect van toekomstige of vroegere interventies worden bepaald en wordt blootgelegd wie invloedrijk is en wie beïnvloedbaar.

Hoe doen wij dat?

Quelsa begeleid opdrachtgevers bij het maken van de juiste beleidskeuzes. Er wordt eerst bepaald in welke fase van het beleidsproces de organisatie zich bevindt. Hierop gebaseerd wordt het traject uitgestippeld en wordt bepaald welke onderzoeksinstrumenten ingezet moeten worden.

Wat levert het jou op?

  • Een specifiek en relevant beeld van de mate én kwetsbaarheid van het draagvlak.
  • Voldoende inbreng om te beslissen over welk beleid moet worden gevolgd.
  • Een kijk op welke andere oplossingsrichtingen er zijn, en welke hiervan de meeste kans maken in de organisatie.
  • Een beeld van of en in welke mate het ingevoerde beleid geaccepteerd en succesvol is bij de doelgroep.
  • Een weergave over hoe effectief het draagvlak is voor het continueren van het beleid.

Contact

Copyright 2024 Quelsa