Campagne effectmeting

Waarom een campagne effectmeting?

  • Wat is de invloed van de campagne op de naamsbekendheid, imago en de verkoop van jouw producten?
  • Bereik je met jouw campagne de beoogde doelgroep?
  • Hoe waardeert de doelgroep de campagne?
  • Wat leveren mijn campagnes op?

Met een campagne effectmeting brengt Quelsa in kaart hoe effectief de marketingcampagnes daadwerkelijk zijn. Er wordt gekeken of de uitwerking van de campagne en de respons van de doelgroep bij je doelstellingen passen. Hierbij kijkt Quelsa naar alle onderdelen van de campagne zoals reclamespotjes, advertenties, promo’s en banners.

Informatie aanvragen     Gratis Intakegesprek

Hoe gaat Quelsa te werk?

Tijdens een campagne effectmeting krijgt de doelgroep onderdelen van de campagne te zien, bijvoorbeeld de banner, reclamespot of advertentie en vraagt hen naar hun mening. Doordat de meting online gebeurt, kunnen ondervraagden anoniem blijven. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een campagne effectmeting kijkt onder andere naar het effect van de campagne op de naamsbekendheid en het imago. Het is zinvol om vóór de campagne effectmeting uw naamsbekendheid in kaart te brengen. Dit kan bij Quelsa, maar mocht je dit al eerder gedaan hebben dan neemt Quelsa de uitslag van dit onderzoek mee in de campagne effectmeting.

Door middel van een regressieanalyse brengt Quelsa alle onderdelen van de campagne in kaart. Er wordt gekeken naar de invloed van deze onderdelen op de naamsbekendheid en het imago van je organisatie. Zo zie je welke onderdelen succesvol zijn en welke minder, en heb je duidelijke verbeterpunten om je campagne te optimaliseren.

Van effectmeting naar resultaat

Uiteindelijk krijg je een rapport van Quelsa dat naast harde cijfers ook conclusies en aanbevelingen bevat waar je meteen mee aan de slag kunt. Zo heb je bruikbare handvatten hoe je meteen het succes van de campagne kunt vergroten!

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar de kosten en mogelijkheden voor een campagne effectmeting, naamsbekendheidsonderzoek of naar wat Quelsa nog meer voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa