Communicatie rondom het onderzoek

logo blogOm een onderzoek succesvol onder de respondenten te krijgen, is goede communicatie een must. Het is belangrijk om je medewerkers of klanten op de hoogte te houden van het onderzoek, om meer betrokkenheid en enthousiasme te verkrijgen. Allereerst is het slim om te bedenken naar wie je communiceert, wat je communiceert, op welke manier en wanneer.

Een goede timing van de communicatie kan bijdragen aan het aantal responses dat je zult krijgen. Zo kan het gunstig zijn om de respondenten voor, tijdens en na het onderzoek te informeren over bijvoorbeeld hoelang het onderzoek plaats vindt, wat de resultaten zijn en wat er gedaan gaat worden met het onderzoek.

Communiceren voor het onderzoek
Wat je allemaal kan communiceren voor je met het onderzoek begint:

  • De reden van het onderzoek en welke voordelen erin zit voor de deelnemers
  • De start- en einddatum van het onderzoek
  • De planning van het onderzoek (o.a. de termijn van de vragenlijst en hoe je de resultaten bekend gaat maken)
  • De mogelijkheid om vragen te stellen over het onderzoek
  • De garantie op anonimiteit bij onderzoeken die hierom vragen

Communiceren tijdens het onderzoek
Tijdens het onderzoek houdt het communiceren niet op:
Als je merkt dat er weinig respons is, kan je een herinnering uitsturen naar de personen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Hierin leg je nog een keer uit wat het doel is van het onderzoek, en welke voordelen dit voor de respondent heeft.

Communiceren na het onderzoek
Als het onderzoek is afgerond, is het verstandig om een samenvatting van de resultaten aan de respondenten te geven. Ook kan je toelichten wat nu de volgende stappen zullen worden. Dit doe je om de respondenten meer te betrekken bij het onderzoek waaraan zij hebben meegewerkt, en om ze te motiveren de volgende keer weer mee te doen aan het onderzoek.